วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555

ว/ด/ป
กิจกรรม
ผลการปฏิบัติงาน
   ปัญหาและ     
แนวทางแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น