วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ตารางสอน นายภูษิต  บินสัน

วัน/เวลา
8.00 – 9.00น.
9.00 – 10.00น.
10. – 11.00 น.
11.00-12.00น.
13.00น.
14.00น.
14.00 – 15.00 น.
15.00 – 16.00 น.
จันทร์
กิจกรรม โฮมรูม
ภาษาไทย   ป.6
ภาษาไทย   ป.4

พักรับประทานอาหาร
อังคาร
กิจกรรม โฮมรูม
ภาษาไทย   ป.6
ภาษาไทย   ป.4

ชุมนุม
พุธ
กิจกรรม โฮมรูม
ภาษาไทย   ป.4

พฤหัสบดี
กิจกรรม โฮมรูม
ภาษาไทย   ป.6

ลูกเสือ
ศุกร์

กิจกรรม โฮมรูม
ภาษาไทย   ป.6
ภาษาไทย   ป.4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น